Product Detail

CUPS

Vendor :

Apple

Number of CVE:

56

Average Exploit Prediction Score :

17.55

Public Exploit/PoC Code :

3

CISA Actively Exploited :

0

Last Vulnerability Seen :

May. 26, 2022
Vulnerabilities

The following vulnerabilities are recorded CUPS product. You can click on the vulnerability to view more details.

Number Published CVE ID Severity CVSS Score
1 May 26, 2022 CVE-2022-26691 MEDIUM
6.7
2 Dec 20, 2019 CVE-2012-6094 CRITICAL
9.8
3 Apr 03, 2019 CVE-2018-4300 MEDIUM
5.9
4 Mar 26, 2018 CVE-2017-18248 MEDIUM
5.3
5 Feb 16, 2018 CVE-2017-18190 HIGH
7.5
6 Feb 19, 2015 CVE-2014-9679 MEDIUM
6.8
7 Jul 29, 2014 CVE-2014-5031 MEDIUM
5.0
8 Jul 29, 2014 CVE-2014-5030 LOW
1.9
9 Jul 29, 2014 CVE-2014-5029 LOW
1.5
10 Jul 23, 2014 CVE-2014-3537 LOW
1.2
11 Apr 18, 2014 CVE-2014-2856 MEDIUM
4.3
12 Jan 26, 2014 CVE-2013-6891 LOW
1.2
13 Nov 20, 2012 CVE-2012-5519 HIGH
7.2
14 Aug 19, 2011 CVE-2011-3170 MEDIUM
5.1
15 Aug 19, 2011 CVE-2011-2896 MEDIUM
5.1
16 Nov 05, 2010 CVE-2010-3702 HIGH
7.5
17 Nov 05, 2010 CVE-2010-2941 CRITICAL
9.8
18 Jun 22, 2010 CVE-2010-2432 MEDIUM
5.0
19 Jun 22, 2010 CVE-2010-2431 LOW
2.6
20 Jun 21, 2010 CVE-2010-0542 MEDIUM
6.8
SEVERITY DISTRIBUTION CHART